OM KORTET

Kortet viser, hvor udbredte forskellige efternavne er. Der kan søges på 73.149 forskellige efternavne.
Nogle postdistrikter er store og andre små. Nogle rummer byer og andre landområder. For at kunne sammenligne udbredelsen af navne har vi regnet på tallene. Kortet viser, hvordan navnene ville være fordelt, hvis der var præcis 1000 indbyggere i hvert postdistrikt.
Personer med navnebeskyttelse tælles ikke med, og postnumre, hvor der bor færre end tre personer med det pågældende navn, markeres ikke.
Kilde:
Data købt af Danmarks Statistik.
Kortet er fremstillet af:
Kaas & Mulvad
- research og analyse.
www.kaasogmulvad.dk

Indtast et efternavn